Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zasady refundacji ubiegania się o otrzymanie przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych na zasadach refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Warunkiem ubiegania się o refundację jest ubezpieczenie Pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia. NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia   z dnia 6 grudnia 2013. Jeśli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca Pacjent. Zatem wysokość dopłaty Pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

Zakupu przedmiotu ortopedycznego i środków pomocniczych Pacjent dokonuje osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem, może mu w tym pomóc inna osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie lub wystawione przez lekarza w przypadku osoby nieprzytomnej.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu środków pomocniczych, które wydawane są co miesiąc. Jeśli Pacjent nie może ich sam odebrać, wówczas może to uczynić w jego imieniu każda inna osoba, bez konieczności posiadania upoważnienia.

Każdy Pacjent spośród szerokiej oferty różnych produktów ma prawo wyboru rodzaju i typu zaopatrzenia zgodnie z kodem zleconym przez specjalistę. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się zarówno ceną jak i jakością.

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, wówczas NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca Pacjent.

Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie nie przekraczającej limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród każdego rodzaju i kodu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego oferowanego pacjentom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu specyfikację wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje na konkretny okres czasu i tylko po jego upływie możliwe jest wystawienie kolejnego zlecenia. Warto uważnie dokonywać zakupu zaopatrzenia - by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania.