Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Jak w prawidłowy sposób mierzyć ciśnienie?

Badanie ciśnienia krwi polega na jego pomiarze w sposób pośredni lub bezpośredni w dużych tętnicach. Najczęściej ciśnienie mierzy się na lewym lub prawym ramieniu.

Badanie ciśnienia tętniczego krwi wykonuje się rutynowo podczas badań kontrolnych w celu ewentualnego zdiagnozowania nadciśnienia tętniczego. Jeśli nadciśnienie występuje, wówczas pomiary ciśnienia kontrolują skuteczność podjętego leczenia. Badanie ciśnienia tętniczego może być wykonywane bez zaleceń lekarza. Po wykonanym pomiarze ciśnienia, należy zapisać wartość pomiaru w specjalnym dzienniczku po to, aby w czasie wizyty lekarskiej przedstawić pełny obraz ciśnienia krwi.

Właściwie nie ma przeciwwskazań do wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Jednak dla własnego bezpieczeństwa należy powiadomić osobę wykonującą pomiar o poprzednich wynikach pomiaru ciśnienia, o odczuwanych dolegliwościach czy aktualnie przyjmowanych lekach.

Po wykonaniu pomiary tętniczego krwi nie występują powikłania. Badanie takie może być powtarzane kilkakrotnie niezależnie od wieku, stanu zdrowia a także u kobiet ciężarnych.

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierzem zegarowym/bezrtęciowym:

Mankiet ciśnieniomierza zakłada się w taki sposób, aby równo przylegał do ramienia i znajdował się na wysokości serca. Następnie mankiet należy napełnić powietrzem przy pomocy gruszki aż do momentu, kiedy wartość ciśnienia przewyższa tętno. Osoba, która mierzy ciśnienie przykłada słuchawkę do tętnicy łokciowej i bardzo powoli wypuszcza powietrze z mankietu. W momencie pojawienia się pierwszej fali tętna badający wysłuchuje nad tętnicą łokciowa ton, a odczytana w tym czasie wartość na zegarze, słupku rtęci czy skali cyfrowej wskazuje wartość ciśnienia skurczowego. W miarę dalszego wypuszczania powietrza z mankietu słyszalne są tony zgodne z akcją serca. Są one słyszalne, aż do momentu, gdy zmniejszają się, cichną i zupełnie zanikają. Wartość ciśnienia odczytana w momencie, gdy ton ciśnienia zanika całkowicie wskazuj wartość ciśnienia rozkurczowego.

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierzem elektronicznym automatycznym:

Mankiet ciśnieniomierza elektronicznego posiada specjalny czujnik, który podczas zakładania mankietu powinien być umieszczony w miejscu, w którym można palcami wyczuć tętno na tętnicy ramiennej. Każdy producent na takim mankiecie umieszcza rysunek instruujący osobę dokonująca pomiaru, w jaki sposób właściwie założyć mankiet. Mankiet ciśnieniomierza zakłada się na ramieniu, na wysokości serca. Następnie mankiet należy napełnić powietrzem przy pomocy pompki aż do momentu, kiedy wartość ciśnienia przewyższa tętno. Następnie należy rozpocząć pomiar poprzez wybranie przycisku włącz. Ciśnieniomierz samoczynnie napompuje powietrze, dokona pomiaru, wypuści powietrze i wyświetli wartości ciśnienia i pulsu.

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierzem elektronicznym półautomatycznym:

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierza elektronicznego półautomatycznego od automatycznego różni się tylko tym, że należy ręcznie napompować mankiet za pomocą gruszki.

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierzem nadgarstkowym:

Mechanizm pomiaru ciśnieniomierza nadgarstkowego od elektronicznego automatycznego różni się tylko tym, że mankiet jest umiejscowiony na nadgarstku. Aby pomiar odbył się na wysokości serca, należy ugiąć rękę i przyłożyć do klatki piersiowej.