Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zmiany dotyczące zasad refundacji środków pomocniczych wydawanych comiesięcznie.

                Z myślą o tych z Państwa, którzy nie otrzymali jeszcze informacji o zmianach jakie wnosi podpisane 31 stycznia 2018 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 informujemy co następuje. Od 1 marca 2018  pacjentom będzie przysługiwać 90 sztuk produktu miesięcznie z zachowaniem dotychczasowych limitów wartościowych 77 zł i 90 zł. Pacjent będzie mógł wybrać do 90 sztuk produktu miesięcznie, a nie do 60 sztuk jak było dotychczas. Limit cenowy, a co za tym idzie kwota refundacji, pozostaje bez zmian. 

 1. Pacjent, który posiada ważną kartę zaopatrzenia wydaną na 60 szt. nie musi udawać się do NFZ w celu poprawienia limitu na 90 szt. Karty zachowują ważność, a limit ilościowy zmienia się automatycznie.
 1. Jeśli pacjent nie chce zrealizować zlecenia w całości, tylko chce wziąć 60 szt. to jeśli wartość tych 60 szt. produktu przekracza limit 90 zł, to refundacja dla kodu P.101 to 63 zł.
 2. Refundację liczymy dla całego limitu, niezależnie od ilości produktu.

 

przykład 1 dla kodu P.101

 • 60 sztuk X 2,50 zł = 150 zł (kwota powyżej limitu 90 zł)

Refundacja: 63 zł dopłata: 87 zł

 • 90 sztuk X 2,5 zł = 225 zł (kwota powyżej limitu 90 zł)

Refundacja: 63 zł, dopłata: 162 zł

 

przykład 2 dla kodu P.101

 • 60 sztuk X 1,35 zł = 81 zł (kwota poniżej limitu)

Refundacja = 56,70 zł, dopłata= 24,30 zł

 • 90 sztuk X 1,35 zł = 121,50 zł (ta sama cena jednostkowa daje kwotę powyżej limitu przy 90 sztukach)

Refundacja 63 zł, dopłata  = 58,50 zł

Dla produktów wypisanych na kod P.100 limit cenowy wynosi 77 zł, Oznacza to, że Pacjent ma 77 zł refundacji do 60 sztuk jaki i do 90 sztuk kupowanych produktów. 

Przykład dla kodu P.100

 • 60 sztuk X 2,50 zł = 150 zł (kwota powyżej limitu 77 zł)

Refundacja: 77 zł dopłata:73 zł

W przypadku 47DN "Ustawa za życiem" będzie zmiana i liczyć trzeba będzie od 1 zł limitu do sztuki, a nie jak dotychczas od 1,5 limitu do sztuk przykład:

 • Jeśli pacjent dotychczas brał 100 szt. miał refundację 105 zł,  (1,05 zł refundacji do każdej sztuki)
 • Jeśli po 3 marca weźmie 100 szt. będzie miał refundację 70 zł  (0,70 gr refundacji do każdej sztuki)*

Pacjent będzie stratny 0,35 zł refundacji na 1 szt. (na 100 sztukach 35 zł).

*Należy  pamiętać, że w przypadku, gdy cena produktu będzie poniżej 1 zł to wówczas refundacja to 70% ceny.

 1. Jeśli lekarz wypisze zlecenie na 60 sztuk zamiast 90 to będzie je można zrealizować. Takie zlecenie nie będzie traktowane jako błędne.
 2.  W przypadku zleceń wypisanych w lutym na 3 miesiące (luty, marzec, kwiecień) decydować będzie data realizacji. Jeśli pacjent będzie chciał wykorzystać nowy limit to powinien zrezygnować w lutym z marca i kwietnia, a w marcu udać się do lekarza po kolejne zlecenie.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Oddziałami NFZ lub z naszym Sklepem pod numerem tel.: 603330379.