Kategorie

Informacje

Porady

Śledź nas na Facebooku

Okres ważności zleceń na otrzymanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na zasadach refundowanych przez NFZ

Zlecenia na produkty ortopedyczne są wystawiane bezterminowo. Po otrzymaniu zlecenia od lekarza Pacjent lub upoważniona osoba musi dokonać jego potwierdzenia w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji. Punkt sprzedaży (sklep medyczny, apteka) nie potwierdza wniosków w imieniu Pacjenta.

Zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze ważne jest do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni. Zaopatrzenie comiesięczne realizowane jest na bieżąco i nie dotyczą go ewentualne kolejki. Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

Zlecenie wystawione na środki pomocnicze comiesięczne np. na styczeń musi zostać zrealizowane w danym miesiącu. Po upływie danego miesiąca, zlecenie będzie nieważne. Konieczna będzie wizyta u lekarza i przepisanie zlecenia na kolejny miesiąc. Na podstawie zlecenia wystawionego na środki pomocnicze cykliczne na trzy kolejne miesiące np. styczeń luty marzec, zlecenie może zostać:

  • 1. zrealizowane w miesiącu styczniu – jak w zleceniu, czyli na trzy kolejne miesiące;
  • 2. zrealizowane w miesiącu lutym w okresie ważności zlecenia 30 dni - realizacja zlecenia następuje w tym przypadku tylko na miesiące luty i marzec – nie ma możliwości zrealizowanie zlecenia na miesiąc styczeń;
  • 3. w ostatnim miesiącu ważności „Części B” zlecenia, zlecający może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie tylko na jeden miesiąc (§13 pkt.9 Zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009r.) „Część B” zlecenia pozostaje u Pacjenta przez okres jej ważności, a następnie musi zostać dostarczona do oddziału NFZ, który ją wystawił i potwierdził.

Przykłady:

Zlecenie wystawione w okresie od 1 do 31 stycznia 2010r. na miesiąc styczeń - może zostać zrealizowane tylko do 31 stycznia 2010 r. Zlecenie wystawione w okresie od 1 do 31 stycznia 2010r. na miesiąc luty - może zostać zrealizowane tylko w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Zlecenie wystawione np. 15 stycznia 2010r. na okres styczeń-luty-marzec 2010r. - ważne jest do 14 lutego 2010r., co oznacza, że w przypadku realizacji zlecenia do 31 stycznia 2010 r. można odebrać środki na okres styczeń-luty- marzec, natomiast w przypadku realizacji zlecenia w okresie od 01 lutego do 14 lutego można odebrać środki jedynie za okres luty- marzec.