Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Etapy ubiegania się o otrzymanie przedmiotów ortopedycznego i środków pomocniczych na zasadach refundowanych przez NFZ

ETAP 1. ZLECENIE OD LEKARZA

Gdy lekarz zdiagnozuje u Pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wówczas na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko danego Pacjenta "Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym". Lekarz, zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, może wypisać zlecenie tylko jeden raz na opisany w przepisach okres użytkowania. Zgodnie z przepisami tylko określony specjalista: ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, anestezjolog, reumatolog lub chirurg (w niektórych przypadkach również lekarz podstawowego kontaktu) może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy.

ETAP 2. POTWIERDZENIE REALIZACJI ZLECENIA W ODDZIALE NFZ

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ lub jego delegatury, na terenie którego Pacjent jest zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania - zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony jest czasowo zameldowany. Może zdarzyć się również konieczność natychmiastowego zaopatrzenia Pacjenta w przedmiot ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego Pacjent jest zameldowany. Należy pamiętać, że przy potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten oddział Funduszu, na terenie którego Pacjent przebywa.

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez Pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prowadzone są na bieżąco. W przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia Pacjentów na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oddział NFZ tworzy listę oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje Pacjentów w kolejności zgłoszenia.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego Pacjent nie musi każdorazowo potwierdzać zlecenia w NFZ przed jego realizacją. Przy cyklicznym zaopatrzeniu wydawane jest tzw. Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część B”, które jest ważne maksymalnie 12 miesięcy.

„Część B” otrzymuje Pacjent w punktach NFZ, gdzie odbywa się rejestracja zleceń - przy pierwszym potwierdzeniu zlecenia na dany kod środka pomocniczego. Jeżeli Pacjent wymaga zaopatrzenia również w inny środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, konieczne jest potwierdzenie i zarejestrowanie „Części A” pierwszego zlecenia na dany kod środka pomocniczego, z wyłączeniem środków, które stanowią zamiennik.

ETAP 3. ZAKUP PRZEDMIOTU

Na podstawie potwierdzonego wniosku przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Pacjent powinien udać się do naszego sklepu stacjonarnego lub skontaktować się z obsługą sklepu internetowego www.medisquad.pl, która zajmie się realizacją wniosku nfz@medisquad.pl. Sklep zrealizuje wskazany przez lekarza rodzaj sprzętu na podstawie określonej wartości refundacji.


Sklep Medyczno-Ortopedyczny MEDISQUAD
20-094 Lublin
ul. Lubartowska 56
tel./fax: (+48) 81 461 32 32
tel. kom.: (+48) 603 330 379
www.medisquad.pl
nfz@medisquad.pl