Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zniżka cenowa ! Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane Powiększ

Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej. Zagadnienia wybrane

001662

  • Autor: (red.) Maksymiuk T., Bartkowiak L.
  • Wydawca: UM w Poznaniu
  • Wydanie, Rok wyd: 2002
  • Ilość stron: 242
  • Format: 16,5 x 24,0 cm
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 978838873251X

Więcej informacji

Uwaga: Ostatnie sztuki na magazynie!

30,24 zł

33,60 zł

Więcej informacji

Monografia stanowi w części zbiór prac powstałych wcześniej w związku z rozmaitymi projektami badawczymi autorów. Niektóre z nich wygłoszone były na Sympozjach Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Przykładem jest seria artykułów na temat elementów stanu zdrowia osób 40-Ietnich, odzwierciedlających przygotowanie zespołu badawczego do realizacji takiego zamierzenia. Stąd też pewna, trudna do uniknięcia, niejednolitość chronologiczna tych prac. Pozostałe opracowania powstały najczęściej w okresie poprzedzającym oddanie manuskryptu do druku. Uzyskały one akceptację naukową kierownictwa Katedry Medycyny Społecznej AM w Poznaniu. Większość z nich powstała w latach 1995-2002. Ideą redaktorów było udostępnienie Czytelnikowi pewnych wybranych koncepcji, przesłanek czy ujęć z gruntu zdrowia publicznego, związanych ze stanem zdrowia społeczności i jego uwarunkowaniami, zarówno z punktu widzenia "akademickiego", jak i w kontekście szeroko pojętej polityki zdrowotnej.

Spis treści:

 I. POPULACYJNE ASPEKTY STANU ZDROWIA I JEGO OCENA
1. Koncepcja badania stanu zdrowia 40-letnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego
2. Związki między epidemiologią chorób układu krążenia populacji 40-letniej miasta Poznania i woj. poznańskiego a stylem życia.
3. Założenia i metodyka programu badawczego
4. Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 - analiza porównawcza.
5. Elementy stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 - analiza porównawcza.
6. Cele zdrowotne i ich priorytet
7. Aspekty zdrowotne stylu życia w postawach i opiniach studentów Wydziału Farmaceutycznego
8. Próba interpretacji związków między elementami stylu życia, a występowaniem chorób układu krążenia w badaniu stanu zdrowia 40-letnich mieszkańców m. Poznania i woj. poznańskiego
9. Zachowania prozdrowotne w badaniach elementów stylu życia
10. Badanie prozdrowotnych zachowań 40-letnich mieszkańców miasta Poznania
11. Zachowania prozdrowotne osób czterdziestoletnich w aspekcie poziomu wykształcenia
12. Zagadnienie niepełnosprawności wśród osób czterdziestoletnich
13. Wypadkowość w populacji osób 40-letnich
14. Zatrucia karbamazepiną - epidemiologia, klinika i możliwości przeciwdziałania
15. Ocena epidemiologiczna umieralności niemowląt w Poznaniu w latach 1998-2000
16. Analiza zgonów z powodu wad rozwojowych u noworodków i niemowląt urodzonych w m. Poznaniu w latach 1998 - 2000
17. Zdrowie uczniów i organizacja opieki medycznej w środowisku nauczania
18. Przyrost naturalny i płodność kobiet populacji miasta Poznania
19. Wpływ środowiska pracy na zdrowie pracowników
20. Główne zagrożenia zawodowe w przemyśle meblarskim i ich charakterystyka
21. Zatrucia paracetamolem - epidemiologia, klinika i możliwości przeciwdziałania
22. Źródła informacji o zdrowiu wśród osiemnastolatków
23. Zdrowie w hierarchii wartości osiemnastolatków
24. Stres w populacji osiemnastolatków
25. Poziom wybranych związków azotu w wodach studziennych. Zagrożenia i postulaty
26. Potrzeby zdrowotne i psychospołeczna sytuacja rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej

II. ASPEKTY ORGANIZACYJNE W OPIECE ZDROWOTNEJ, A ZAŁOŻENIA REFORMY SYSTEMU
1. Wpływ reformy na przekształcenie (restrukturyzacją) podstawowej opieki zdrowotnej
2. Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej, a optymalna dostępność do lecznictwa podstawowego i specjalistycznego
3. Przekształcenia (restrukturyzacja) placówek opieki zdrowotne w kierunku prywatyzacji
4. Przyszłość polskiego aptekarstwa w poglądach członków Izby Aptekarskiej
5. Izba aptekarska i najważniejsze problemy zawodowe w opiniach aptekarzy
6. Promocja i pozyskiwanie zdrowia
7. Promocja zdrowia w aptece w świetle przepisów prawnych i opiniach aptekarzy
8. Kontrakty w nowych warunkach organizacyjnych opieki zdrowotnej w opinii lekarzy rodzinnych
9. Organizacja pracy w poradniach i nadzór organizacyjno-merytoryczny medycyny pracy
10. Współpraca lekarza rodzinnego i pracownika socjalnego na rzecz kompleksowego zaspokajania potrzeb zdrowotnych pacjenta
11. Ocena jakości usług medycznych na przykładzie wybranej placówki opieki zdrowotnej
12. Poziom satysfakcji pacjentów korzystających z usług rehabilitacyjnych
13. Opinia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat funkcjonowania nowego systemu ochrony zdrowia
14. Ocena nowego systemu opieki zdrowotnej w świetle opinii pacjentów
15. Reforma opieki stomatologicznej w Wielkiej Brytanii - zarys aktualnej sytuacji, cele i dążenia programowe
16. Rozmyślania o medycynie