Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zniżka cenowa ! Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów Powiększ

Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów

010859

  • Autor: Woźnica Z.
  • Wydawca: PWRiL
  • Wydanie, Rok wyd: 2008
  • Ilość stron: 432
  • Format: 17,0 x 24,0 cm
  • Oprawa: miekka
  • ISBN: 9788309990079

Więcej informacji

Uwaga: Ostatnie sztuki na magazynie!

58,82 zł

61,00 zł

Więcej informacji

"Herbologia" jest podręcznikiem akademickim stanowiącym kompendium aktualnej wiedzy podstawowej na temat biologii i ekologii chwastów oraz metod ich zwalczania. Zawarte w nim treści ułatwią Czytelnikowi podejmowanie praktycznych działań umożliwiających optymalizację metod regulujących zachwaszczenie, ograniczenie ich kosztów oraz ujemne oddziaływanie na środowisko. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków przyrodniczych. Zawarte w niej informacje, oparte o prace własne Autora oraz liczne źródła literatury krajowej i zagranicznej, mogą okazać się przydatne także dla szerokiego kręgu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, nauczycieli szkół rolniczych różnych szczebli, doradców oraz wszystkich związanych zawodowo z produkcją i ochroną roślin.

Autorem podręcznika jest prof. dr hab. Zenon Woźnica z Katedry Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Jest on nauczycielem akademickim o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i ba­dawczym w zakresie herbologii. W swym dorobku, obok prac naukowych o cha­rakterze poznawczym, posiada liczne publikacje i rozwiązania aplikacyjne dotyczące optymalizacji metod zwalczania chwastów, poprawy ich bezpieczeń­stwa dla środowiska oraz efektywności ekonomicznej. Swe doświadczenia oraz umiejętności zawodowe doskonalił w renomowanych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich Europy i Stanów Zjednoczonych.

Spis treści:
Wstęp
I. WYSTEPOWANIE I SZKODLIWOŚĆ CHWASTÓW
1.1. Chwasty i zachwaszenie-pojęcia podstawowe
1.2. Szkodliwość chwastów

II. BIOLOGIA I EKOLOGIA CHWASTÓW
2.1. Klasyfikacje chwastów
2.2. Reprodukcja i rozprzestrzenianie się chwastów
2.3. Czynniki siedliska a zachwaszenie

III. METODY WALKI Z CHWASTAMI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Metoda zapobiegawcza
3.3. Metoda agrotechniczno-mechaniczna
3.4. Ściółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne
3.5. Metoda biologiczna
3.6. Metoda chemiczna
3.7. Integracja metod zwalczania chwastów

IV. NAZEWNICTWO I KLASYFIKACJA HERBICYDÓW
4.1. Nazewnictwo herbicydów
4.2. Kryteria klasyfikacji herbicydów

V. POBIERANIE I TRANSPORT HERBICYDÓW
5.1. Pobieranie herbicydów przez części podziemne roślin
5.2. Pobieranie herbicydów przez części nadziemne roślin
5.3. Transport herbicydów

VI. MECHANIZM DZIAŁANIA I CHARAKTERYSTYKA HERBICYDÓW
6.1. Inhibitory biosyntezy lipidów
6.2. Inhibitory biosyntezy aminokwasów
6.3. Inhibitory fotosyntezy
6.4. Inhibitory biosyntezy pigmentów
6.5. Inhibitory funkcjonowania mikrotubuli i podziałów komórkowych
6.6. Inhibitory biosyntezy celuloz
6.7. Syntetyczne auksyny

VII. FORMULACJA, NOŚNIKI I ADIUWANTY DO HERBICYDÓW
7.1. Formulacje herbicydów
7.2. Woda jako nośnik herbicydów
7.3. Adiuwanty do herbicydów

VIII. APLIKACJA, SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA I SELEKTYWNOŚĆ HERBICYDÓW
8.1. Aplikacja herbicydów
8.2. Czynniki wpływające na skuteczność chwastobójcza herbicydów
8.3. Czynniki wpływające na selektywność herbicydów

IX. ZACHOWANIE SIE HERBICYDÓW W GLEBIE
9.1. Absorbcja
9.2. Przemieszczanie z wodą
9.3. Ulatnianie
9.4. Przemieszcanie z glebą erodowana przez wiatr i wodę
9.5. Inne sposoby przemieszczania w glebie
9.6. Degradacja herbicydów w glebie
9.7. Pozostałości herbicydów w glebie

X. METABOLIZM HERBICYDÓW W ROŚLINACH
10.1. Reakcje wstępne
10.2. Koniugacja pierwotna
10.3. Koniugacja wtórna i proces sekwestracji
10.4. Czynniki modyfikujące metabolizm herbicydów

XI. ODPORNOŚC CHWASTÓW NA HERBICYDY
11.1. Kompensacja gatunków chwastów odpornych na herbicydy
11.2. Kompensacja biotypów chwastów odpornych na herbicydy

XII. ROŚLINY UPRAWNE ODPORNE NA HERBICYDY
12.1. Sposoby uzyskiwania roślin odpornych na herbicydy
12.2. Korzyści wynikające z uprawy odmian roślin odpornych na herbicydy
12.3. Wątpliwości i dyskusje wokół roślin uodpornionych na herbicydy

Literatura
Zał. 1. Wykaz herbicydów według substancji aktywnej
Zał. 2. Wykaz herbicydów według nazwy handlowej
Zał. 3. Spis gatunków roślin według nazwy polskiej
Zał. 4. Spis gatunków roślin według nazwy łacińskiej
Zał. 5. Spis rodzin botanicznych
Skorowidz