Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zniżka cenowa ! Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza - nowe leczenie Powiększ

Cukrzycowe choroby serca. Nowa wiedza - nowe leczenie

001060

  • Autor: (red.) Tatoń J., Czech A., Opolski G., Zembala M.
  • Wydawca: Via Medica
  • Wydanie, Rok wyd: 2005
  • Ilość stron: 562
  • Format: 16,5 x 24,0 cm
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788372582874

Więcej informacji

Uwaga: Ostatnie sztuki na magazynie!

81,27 zł

90,30 zł

Więcej informacji

Częstość zachorowań na cukrzycę jest tak duża, że obecnie choroba ta stała się jedną z największych epidemii. Każda forma hiperglikemii wykazuje bezpośrednie lub pośrednie działanie angiotoksyczne i prowadzi do rozwoju powikłań dotyczących głównie układu sercowo-naczyniowego. U chorych na cukrzycę obserwuje się bardzo zwiększone wskaźniki zapadalności, chorobowości i umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca.
Cukrzycowe choroby serca stanowią istotny problem społeczny i ekonomiczny. Oprócz epidemicznego występowania charakteryzują się one odrębnością patogenezy, diagnostyki, terapii i prewencji. Dlatego tak ważne jest opracowanie skutecznych metod zapobiegania dalszemu zwiększaniu się liczby chorych, a także wczesne rozpoznawanie i intensywne leczenie cukrzycy oraz chorób współistniejących.
Niniejsza monografia przedstawia cukrzycowe choroby serca w sposób całościowy, dlatego powinna zainteresować nie tylko diabetologów i kardiologów, ale również lekarzy innych specjalności. Czytelnicy znajdą w niej oceny epidemiologiczne i socjometryczne, patofizjologiczną koncepcję wieloskładnikowej molekularnej patogenezy cukrzycowych chorób serca oraz praktyczne zalecenia dotyczące postępowania klinicznego. Książka ta jest wspólnym dziełem ponad 30 diabetologów i kardiologów z wiodących ośrodków w kraju. Pisząc ją, autorzy korzystali z własnych bogatych doświadczeń oraz z dorobku światowego piśmiennictwa.
Nowa, aktualna wiedza w zakresie kardiodiabetologii stwarza szansę nie tylko na nowe, ale i bardziej skuteczne metody leczenia chorych.

Spis treści:
I. SPOŁECZNA I EPIDEMIOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA CHORÓB SERCA W SUBPOPULACJI OSÓB Z CUKRZYCĄ
1. Medyczne, społeczne i ekonomiczne obciążenia związane z epidemią cukrzycy
2. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca w populacji chorych na cukrzycę. Wskaźniki światowe
3. Epidemiologia choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 w Polsce

II. PATOGENEZA NADZAPADALNOŚCI, NADCHOROBOWOŚCI I NADUMIERALNOŚCI Z POWODU CHORÓB SERCA W SUBPOPULACJI OSÓB Z CUKRZYCĄ
4. Charakterystyka cukrzycowych chorób serca oraz mechanizmów aterogenezy
5. Genetyczne uwarunkowania aterogennego wpływu cukrzycy
6. Genetyczne podłoże ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Dyslipidemie pierwotne
7. Toksyczne działanie hiperglikemii
8. Dyslipidemia cukrzycowa
9. Angiotoksyczne działanie nasilonego w cukrzycy stresu oksydacyjnego
10. Nadciśnienie tętnicze a choroby serca i naczyń u osób z cukrzycą
11. Mikroalbuminuria jako niezależny czynnik ryzyka nefropatii cukrzycowej, aterogennej dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca
12. Patogeneza i farmakoterapia zaburzeń czynności śródbłonka oraz nadkrzepliwości i upośledzenia fibrynolizy powodowanych przez cukrzycę
13. Wpływ cukrzycy na wydzielanie i aktywność angiotensyny II. Układ renina-angiotensyna w patogenezie zaburzeń sercowo-naczyniowych
14. Proces zapalny i jego wskaźniki jako mechanizm aterogennego wpływu cukrzycy, dyslipidemii, otyłości i zespołu metabolicznego
15. Interakcja menopauzy z cukrzycą w patogenezie makroangiopati
16. Insulinooporność - zespół metaboliczny:: nowe, globalne ujęcie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego
17. Taktyka zintegrowanej prewencji cukrzycy typu 2 i miażdżycy tętnic

III. INTENSYFIKACJA LECZENIA CUKRZYCY UKIERUNKOWANA NA PREWENCJĘ CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
18. Cele i mierniki jakości leczenia cukrzycy
19. Intensyfikacja niefarmakologicznego leczenia cukrzycy ukierunkowana na prewencję miażdżycy
20. Kontrola ilości i jakości tłuszczów w żywieniu zmniejszająca ryzyko miażdżycy
21. Wysiłek fizyczny (trening leczniczy) w prewencji i leczeniu cukrzycy oraz miażdżycy
22. Intensyfikacja farmakologicznego leczenia cukrzycy typu 2 w celu prewencji angiopatii cukrzycowej
23. Kardioselektywność hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika i jej znaczenie terapeutyczne

IV. DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
24. Ogólne zasady rozpoznawania choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą. Algorytmy i rekomendacje
25. Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą
26. Nieme niedokrwienie serca u chorych na cukrzycę
27. Odnerwienie serca u chorych na cukrzycę
28. Ostre zespoły wieńcowe u chorych na cukrzycę
29. Zasady leczenia stabilnej choroby wieńcowej u chorych na cukrzycę
30. Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca i chorób układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy - wybrane problemy
31. Kardiomiopatia cukrzycowa

V. LECZENIE CHORÓB SERCA U OSÓB Z CUKRZYCĄ
32. Przewlekła niewydolność serca u chorych na cukrzycę
33. Zaburzenia rytmu serca u chorych na cukrzycę - patogenetyczne ujęcie prewencji i leczenia
34. Zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa u chorych na cukrzycę - diagnostyka i modyfikacje przebiegu klinicznego
35. Postępowanie kardiologiczno-interwencyjne w chorobie niedokrwiennej serca - odrębności zależne od wpływu cukrzycy
36. Rewaskularyzacja chirurgiczna tętnic wieńcowych u chorych na cukrzycę - nowe doświadczenia, większe możliwości
37. Cukrzyca u chorych po transplantacji serca
38. Intensyfikacja postępowania w zespole stopy cukrzycowej - zapobieganie amputacji
Posłowie