Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zniżka cenowa ! Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej Powiększ

Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej

000823

  • Autor: Karski J.B.
  • Wydawca: CeDeWu
  • Wydanie, Rok wyd: I, 2005
  • Ilość stron: 116
  • Format: 16,5 x 23,5 cm
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 9788360089019

Więcej informacji

Uwaga: Ostatnie sztuki na magazynie!

35,00 zł

44,10 zł

Więcej informacji

Aktywność samorządowa skierowana na poprawę zdrowotności własnego środowiska, na miejscu, należy do najbardziej oczekiwanych i społecznie cenionych inicjatyw władzy terytorialnej. Trafność strategicznych decyzji w zakresie zdrowia publicznego odpowiadających dobrze rozpoznanym potrzebom zdrowotnym na terenie działania organów samorządowych, jak dowiodły doświadczenia unijne, w istotny sposób wspiera działania służb medycznych we wspólnym wysiłku na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnej społeczności. Publikacja J. Karskiego jest przydatnym kompendium niezbędnej wiedzy o współczesnych problemach zdrowia publicznego służącej wykorzystaniu potencjału intelektualnego i materialnego środowisk samorządowych dla konstruowania adekwatnych programów zdrowotnych. Liczne aneksy aktów normatywnych i uzupełniające dane bibliograficzne odnoszące się do przedmiotu opracowania są cennym jego uzupełnieniem.

Spis treści:
1. Współczesne kierunki rozwoju zdrowia publicznego
2. Sytuacja zdrowotna ludności w Polsce i w państwach Unii Europejskiej
3. Zadania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego
4. Wyniki badań własnych w perspektywie krajowej i europejskiej
5. Sugestie dotyczące realizacji zadań samorządu terytorialnego w dziedzinie polityki zdrowotnej
Podsumowanie
Aneks I. Zadania i kompetencje gminy, powiatu i województwa w dziedzinie zdrowia publicznego wynikające z przepisów prawa polskiego
Aneks II. A. Organizacja europejskiej polityki społecznej i zdrowotnej
Aneks II. B. „Różnicowanie” pomiędzy Radą Europejską, Radą Europy i Radą UE
Aneks III. Społeczne uwarunkowania zdrowia i ich implikacje dla polityki
Aneks IV. Artykuł 152 Traktatu Amsterdamskiego
Aneks V. Decyzja Nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 września 2002 r. przyjmująca program działania Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003-2008)
Bibliografia