Kategorie

Porady

Informacje

Śledź nas na Facebooku

Zniżka cenowa ! Masy wyciskowe i gipsy Powiększ

Masy wyciskowe i gipsy

012825

  • Autor: Raszewski Z., Zabojszcz W.
  • Wydawca: Elamed
  • Wydanie, Rok wyd: 2010
  • Ilość stron: 158
  • Format: 16,2 x 24,0 cm
  • Oprawa: twarda
  • ISBN: 9788361190172

Więcej informacji

Aktualnie brak produktu na magazynie.

93,00 zł

97,65 zł

Więcej informacji

Książka "Materiały wyciskowe i gipsy" jest owocem wieloletniej pracy autorów nad udoskonalaniem tego typu materiałów. Ma za zadanie przybliżyć lekarzom stomatologom, technikom dentystycznym oraz studentom tych kierunków najnowsze osiągnięcia z dziedziny materiałoznawstwa stomatologicznego”.


Spis treści:
1. Rys historyczny
2. Łyżki wyciskowe
2.1. Dobór odpowiedniej łyżki wyciskowej
2.2. Materiały termoplastyczne
2.3. Materiały akrylowe samopolimeryzujące
2.4. Materiały światłoutwardzalne
2.5. Użycie kleju do łyżek
3. Procesy retrakcyjne
3.1. Płyny obkurczające
3.2. Budowa i skład chemiczny nici retrakcyjnych
3.3. Technika umieszczania nici
3.4. Postępowanie z nicią nienasączoną
3.5. Technika umieszczania dwóch nici
3.6. Żele do tamowania krwawienia
3.7. Inne preparaty do otwierania kieszonek
3.8. Oddziaływanie środków retrakcyjnych na właściwości masy wyciskowej
4. Materiały wyciskowe
4.1. Informacje ogólne
4.2. Wymagania stawiane materiałom wyciskowym
4.3. Dokładność odwzorowania detali
4.4. Stabilność i brak przekłamania wymiarów
4.4.1. Typ łyżki
4.4.2. Skurcz masy wyciskowej
4.4.3. Elastyczność materiału
4.4.4. Warunki przechowywania wycisku
4.5. Techniki pobierania wycisku
5. Masy termoplastyczne i woski
5.1. Skład
5.2. Właściwości
6. Gips wyciskowy
6.1. Skład
6.2. Właściwości
7. Masy – tlenek cynku, eugenol
8. Masy hydrokoloidowe
9. Alginatowe materiały wyciskowe
9.1. Skład materiałów
9.2. Przechowywanie mas alginatowych
9.3. Proces mieszania masy alginatowej
9.4. Urządzenia do mieszania alginatów
9.5. Nakładanie masy na łyżkę wyciskową
9.6. Dezynfekcja wycisków alginatowych
9.7. Przechowywanie wycisków
10. Agar jako materiał wyciskowy
10.1. Budowa oraz skład preparatów agarowych
10.2. Użycie mas agarowych
10.3. Technika alginat – agar
10.4. Przechowywanie oraz dezynfekcja
10.5. Właściwości fizyczne materiałów agarowych
10.6. Materiały do powielania modeli na bazie agaru
11. Polisiarczki
11.1. Skład
11.2. Właściwości
12. Silikonowe masy wyciskowe
12.1. Silikony typu C
12.2. Silikony typu A
12.3. Przygotowanie masy
12.4. Przechowywanie i dezynfekcja wycisków silikonowych
12.5. Wykonanie modelu
12.6. Najczęstsze błędy w wykonywaniu wycisku masą silikonową
13. Polietery
13.1. Właściwości mas polieterowych
13.2. Budowa chemiczna polieterów
13.3. Właściwości fizyczne polieterów
13.4. Dezynfekcja wycisków
13.5. Automatyczne mieszanie mas polieterowych
14. Wymagania stawiane masom wyciskowym
14.1. Czas pracy
14.2. Czas przetrzymywania łyżki wyciskowej wraz z masą w jamie ustnej
14.3. Czas wiązania
14.4. Powrót sprężysty
14.5. Liniowa zmiana wymiarów
14.6. Twardość końcowa
14.7. Powinowactwo do wody
14.8. Wytrzymałość na zgniatanie
14.9. Odporność na deformację
14.10. Badanie cytotoksyczności
14.11. Siła adhezji pomiędzy silikonami A i C
14.12. Dezynfekcja wycisków
14.13. Dezynfekcja modeli gipsowych
15. Błędy podczas pobierania wycisków
15.1. Niewidoczna granica preparacji
15.2. Pęcherzyki powietrza w masie wyciskowej
15.3. Przesunięcia i zaciągnięcia w wycisku
15.4. Odwarstwienie się masy
15.5. Masa niezwiązana do końca
15.6. Brak dokładności odwzorowania
16. Gips i modele gipsowe
16.1. Podział gipsów
16.2. Budowa gipsu
16.3. Proces wiązania
16.4. Skład gipsu stomatologicznego
16.5. Ekspansja gipsu
16.6. Odporność na zgniatanie
16.7. Twardość gipsu
16.8. Czas pracy i wiązania gipsu
16.9. Wykonanie modelu gipsowego
17. Materiały do rejestracji zwarcia
18. Przyszłość materiałów wyciskowych
Indeks rzeczowy